Connect with us

Giá Cả - Tiêu Dùng

Từ 15/6/2023, cách tính giá điện cho người thuê nhà sẽ có thay đổi

Người thuê nhà là sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được áp dụng cách tính tiền điện mới theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT.

Published

on

Người thuê nhà là sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được áp dụng cách tính tiền điện mới theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2023. Đối với hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 12 tháng trở lên và đã đăng ký tạm trú hoặc thường trú, có các quy định như sau: Chủ nhà có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện với nhà cung cấp điện hoặc ủy quyền đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện, trong đó phải cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà.

Đối với hợp đồng thuê nhà có thời hạn dưới 12 tháng và chủ nhà không thể kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ số điện tiêu thụ từ 101 – 200 kWh tại công tơ.

Người thuê nhà là sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được áp dụng cách tính tiền điện mới

Trong trường hợp hợp đồng thuê nhà có thời hạn dưới 12 tháng và chủ nhà có khả năng kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, chủ nhà sẽ cấp định mức cho tiền điện dựa trên thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Theo đó, mỗi nhóm 4 người sẽ được tính là một hộ sử dụng điện và số định mức sẽ được tính như sau:

  • 1 người sẽ được tính là 1/4 định mức.
  • 2 người sẽ được tính là 1/2 định mức.
  • 3 người sẽ được tính là 3/4 định mức.
  • 4 người sẽ được tính là 1 định mức.

Khi có sự thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê sẽ thông báo để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-BTC với bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt mới như sau:

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD