Connect with us

Xã hội

Từ 1-7, sẽ tăng các mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM có thông báo về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1-7.

Published

on

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM có thông báo về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1-7.

Theo thông báo từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM, từ ngày 1-7 sẽ có mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) mới.

Theo quy định của Nghị định 24/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1,8 triệu đồng/tháng, và đây sẽ là mức lương cơ sở được áp dụng cho việc tính toán các khoản đóng BHXH và các loại bảo hiểm khác.

Cơ quan BHXH TP.HCM hướng dẫn thực hiện mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 1-7-2023 như sau:

Advertisement

Mức đóng BHYT Học sinh, sinh viên:

Mức đóng BHYT hộ gia đình, hộ cận nghèo:

Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí

Đúng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, người hộ cận nghèo được hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) tương đương 70%. Vì vậy, người hộ cận nghèo sẽ đóng số tiền bằng 30% x 4,5% x 1,8 triệu đồng x 12 tháng, tức là 291.600 đồng/năm. Qua đó, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế và tiếp cận dịch vụ y tế một cách dễ dàng.

Người lao động tại Công ty TNHH Fly High Garment

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Từ ngày 1-7, theo quy định mới, mức lương đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) và Bảo hiểm y tế (BHYT) cao nhất là 36 triệu đồng/tháng.

Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cao nhất được tính dựa trên lương tối thiểu vùng, và có hai vùng như sau:

  • Vùng I: 93.600.000 đồng/tháng.
  • Vùng II: 83.200.000 đồng/tháng.

Đây là các mức lương cơ bản được áp dụng để tính toán đóng BHXH và các loại bảo hiểm khác theo quy định hiện hành.

Mức đóng BHXH tự nguyện:

Đúng như bạn đã nêu, mức thu nhập đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện hàng tháng được người tham gia tự chọn và có mức tối thiểu là mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, tương đương 1,5 triệu đồng. Mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở, tức là 36 triệu đồng.

Advertisement

Nhà nước cung cấp hỗ trợ cho mức đóng BHXH tự nguyện, được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) so với mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn trong khoảng thời gian tối đa là 10 năm.

Dưới đây là mức hỗ trợ cụ thể:

  • Hộ nghèo (30%): 1,5 triệu đồng x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng.
  • Hộ cận nghèo (25%): 1,5 triệu đồng x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng.
  • Người tham gia khác (10%): 1,5 triệu đồng x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng.

Đây là các mức hỗ trợ được tính toán dựa trên mức đóng BHXH tự nguyện và áp dụng cho các đối tượng tương ứng theo quy định hiện hành.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) và mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng thêm hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh này, cho thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Ngoài ra, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất để tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), và Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) cho người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương theo hợp đồng lao động, mà đơn vị không cần nộp hồ sơ.

Trong trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương theo hợp đồng, đơn vị sẽ được yêu cầu lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định.

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD