Connect with us

Xã hội

Quy trình cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế từ 1/7

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện từ 1/7

Published

on

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện từ 1/7.

Có nhiều thay đổi trong qui trình làm giấy khai sinh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 976/QĐ-BHXH về việc áp dụng quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử cho đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Quy trình thực hiện các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như sau:

Bước 1: Người dân (Cha/ mẹ/ người giám hộ/ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện việc kê khai đầy đủ và chính xác Tờ khai điện tử liên thông để đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023).

Advertisement

Bước 2: Sau khi Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông, cơ quan BHXH sẽ thực hiện các công việc sau:

Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ phận Quản lý Thu – Sổ, Thẻ để tiến hành thụ lý và giải quyết hồ sơ. Hệ thống phần mềm sẽ tự động cấp mã số BHXH và cập nhật vào dữ liệu hộ gia đình theo từng hộ.

Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận Thu – Sổ, Thẻ của cơ quan BHXH sẽ thực hiện các công việc sau:

Hằng ngày, tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra dữ liệu phát sinh tự động trên Phần mềm. Sau đó, phát hành thẻ BHYT bản điện tử hoặc in thẻ BHYT bản giấy theo hình thức đã đăng ký để chuyển cho cán bộ Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ sẽ nhận dữ liệu, thẻ BHYT và hoàn tất quá trình đăng ký cấp thẻ BHYT trên Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Advertisement

Thời gian giải quyết hồ sơ không vượt quá 2 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được bản điện tử hoặc giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Trước đó, dịch vụ công liên thông đã được thử nghiệm tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, mang lại lợi ích cho nhiều người và các bên liên quan. Đối với người dân, chỉ cần thực hiện một lần để có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD