Connect with us

Giáo dục

Không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn kinh tế, điều kiện đi lại

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các tỉnh và thành phố phối hợp một cách tốt nhất để tổ chức thành công Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và quá trình xét tuyển vào đại học năm 2023.

Published

on

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi an toàn và không gặp khó khăn về kinh tế, đi lại hay do tác động của dịch bệnh. Trong văn bản gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị các tỉnh thành ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023, đồng thời thành lập ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp một cách tốt nhất.

Các địa phương cần tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho học sinh, xây dựng kế hoạch tổ chức thi và công tác tuyển sinh một cách nghiêm túc và an toàn. Đồng thời, cần lên các phương án dự phòng để ứng phó và xử lý các tình huống bất thường một cách hiệu quả.

Trong việc tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đã chuẩn bị và triển khai một cách chu đáo, đảm bảo hoạt động của các hội đồng thi tại tỉnh được diễn ra một cách tốt đẹp. Điều này bao gồm đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí điểm thi, tập huấn cán bộ tham gia công tác thi.

Các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp đã phối hợp và hỗ trợ ngành giáo dục địa phương trong tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh. Trọng tâm của công tác này là vận chuyển và bảo quản đề thi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và thông tin liên lạc. Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định và tuân thủ các quy định về phòng dịch, vệ sinh và an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm tổ chức kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh tăng cường công tác thanh tra, giám sát và kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tại tỉnh. Điều này nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, trung thực, khách quan và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Advertisement

Trước đó, Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương, các ban ngành và đoàn thể phối hợp và hỗ trợ tổ chức tốt Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD