Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 232: Tạo bản đồ nhiệt trong Excel

Bài 232: Tạo bản đồ nhiệt trong Excel

Published

on

Bài này này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bản đồ nhiệt trong Exel.

Tạo bản đồ nhiệt trong Excel

1. Chọn range  B3:M11

2. Ở bảng Home, Chọn Conditional Formatting

3. Chọn Color Scales -> subtype

Kết quả bản đồ nhiệt đã được tạo với những con số

4. chọn range  B3:M11.

5. Chuột phải chọn Format Cells

6. Chọn Custom category

Advertisement

7. Nhập vào phần type: ;;;

8. Nhấn OK

Kết quả bản đồ nhiệt đã được tạo,

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD