Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 220: Outline Data trong Excel

Bài 220: Outline Data trong Excel

Published

on

Bài này này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Outline Data trong Exel.

Outline Data

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn outline dữ liệu trong excel nhé. Outline giúp các bạn làm rõ những cạnh của ô dữ liệu làm cho nó dễ nhìn hơn.

  1. Đầu tiên là sắp xếp dữ liệu ở cột Company

2. Trên bảng Data phần Outline chọn Subtotal

3. Chọn Company vì đây là cột mình muốn outline.

4. Sử du hàm Count

5. Check cái hộp company.

Advertisement

6. Nhấn OK

Kết quả:

7. Để thu gọn một nhóm ô, bạn có thể nhápa dấu trừ. Bạn có thể sử dụng các số để thu gọn hoặc mở rộng các nhóm theo cấp độ.

Để thu gọn một nhóm các cột thì làm như sau:

9. Trên bảng Data phần Outline chọn Group

10. Nhấn vô minus sign trên cột C.

Kết quả:

11. Để xoá Outlien thì nhấn vô một ô nào đó trong bảng dữ liệu và trên bảng Data phần Outline nhấn Subtotal -> RemoveAll

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD