Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 217: Lọc Nâng cao ( Advanced Filter) trong Excel

Bài 217: Lọc Nâng cao ( Advanced Filter) trong Excel

Published

on

Bài này này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lọc nâng cao trong Exel.

Lọc Nâng cao ( Advanced Filter)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng lọc nâng cao – Advanced Filter

And

Để hiển thị Sales ở USA và Qtr4  chúng ta sẽ làm như sau.

1. Nhập Criteria  vào như bên dưới

Advertisement

Nhấn vào một ô trong bảng dữ liệu

3. Ở bảng Data chọn Advanced

4, Nhấn vào Hộp Criteria range  và chọn range từ A1:D2 (màu xanh)

5. Nhấn OK

Kết quả

Or

6. Nhập criteria  bên dưới bảng tính

7. Trên bảng Data chọn Advanced  và chỉnh criteria  range từ A1:D3.

8. Nhấn OK

Kết quả

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD