Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 215: Lọc văn bản và số trong Excel

Bài 215: Lọc văn bản và số trong Excel

Published

on

Bài này này sẽ hướng dẫn các bạn lọc văn bản và số trong Exel.

Lọc văn bản và số

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn lọc văn bản và số nhé

1. Nhấn vào một ô trong bảng dữ liệu

2. Ở bảng Data chọn Filter.

Advertisement

Sau đó sẽ có mũi tên xuất hiện ở trên các cột

Lọc Số

3. Nhấn vô mũi tên ở ô Sales

4. Chọn Number Filters- > chọn cái bạn muốn ở đây mình chọn Greater Than

5. Mình sẽ nhập 10000 vào.

Kết quả là chỗ Sales sẽ hiện thỉ kết quả lớn hơn $10000

Text Filters

3. Nhấn vào mũi tên cột Last Name

4. Chon Text Filter -> và mình chọn equals

5. nhập ?m* và nhấn OK

Lưu ý: Dấu chấm hỏi (?) check đúng một ký tự. Dấu hoa thị (*) check đúng với một chuỗi không hoặc nhiều ký tự.

Và kết quả cuối cùng nó phần Last Name nó hiển thị kết quả có chữ m

End

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD