Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 201: Cách đếm lỗi trong Excel

Bài 201: Cách đếm lỗi trong Excel

Published

on

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo công thức mảng để đếm lỗi trong Exel.

Cách đếm lỗi trong Excel

1. Chúng ta sử dụng IF và ISERROR để kiểm tra lỗi.

Giải thích: hàm IF trả về 1, nếu tìm thấy lỗi. Nếu không, nó trả về một chuỗi trống.

2. Để đếm lỗi (không bị quá tải), chúng ta thêm hàm COUNT và thay A1 bằng A1:C3.

3. Kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Lưu ý: Thanh công thức cho biết đây là công thức mảng vì nó nằm trong dấu ngoặc nhọn {}. Đừng tự mình gõ những cái này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.

Giải thích: Phạm vi (hằng số mảng) được tạo bởi hàm IF được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Hằng số mảng trông như sau:

Advertisement

{1,””,1;””,””,””;””,””,1}

Hằng số mảng này được sử dụng làm tham số cho hàm COUNT, cho kết quả là 3.

4. Để đếm các lỗi cụ thể, hãy sử dụng hàm COUNTIF. Ví dụ: đếm số ô có chứa lỗi #DIV/0!.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD