Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 193: Cách sử dụng hàm Mod trong Excel

Bài 193: Cách sử dụng hàm Mod trong Excel

Published

on

Hàm MOD trong Exel tìm phần dư của phép chia. Ví dụ như 10 chia 2 dư 0, 11 chia 2 dư 1.

Cách sử dụng hàm Mod trong Excel

1. Hàm MOD bên dưới trả về 9.

Giải thích: 59 chia cho 10 bằng 5, dư 9.

2. Hàm MOD bên dưới trả về 1.

Giải thích: 7 chia cho 2 bằng 3 với dư 1.

3. Hàm MOD bên dưới trả về 0.

Advertisement

Giải thích: 36 chia cho 6 bằng 6,dư 0.

Sử dụng IF và MOD để xác định xem một số là chẵn hay lẻ. Số chẵn chia cho 2 luôn có dư bằng 0. Số lẻ chia cho 2 luôn có dư bằng 1.

4. Ví dụ, 28 chia cho 2 bằng 14 với dư 0.

5. Ví dụ, 29 chia cho 2 bằng 14 dư 1.

Hãy xem thêm một vài ví dụ thú vị.

6. Công thức dưới đây trả về 0 cho mọi hàng thứ 3.

Giải thích: hàm ROW trả về số hàng của ô. Đối với hàng đầu tiên, MOD (1,3) = 1 vì 1 chia cho 3 bằng 0 dư 1. Đối với hàng thứ ba, MOD (3,3) = 0 vì 3 chia cho 3 bằng 1 dư 0 .

7. Sử dụng công thức này để tính tổng mọi hàng thứ 3 trong Excel.

Lưu ý: kết thúc công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel sẽ tự thêm dấu ngoặc nhọn {}.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD