Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 190: Rút gọn số thập phân trong Excel

Bài 190: Rút gọn số thập phân trong Excel

Published

on

Rút gọn số thập phân trong Excel

INT

Hàm INT (Integer) làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.

Kết luận: hàm INT chỉ làm tròn số thành số nguyên.

Trunc

Hàm TRUNC (Cắt ngắn) luôn cắt bỏ các số thập phân.

Hàm TRUNC có thể giữ bất kỳ số thập phân nào và cắt phần còn lại.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD