Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 178: Cách thay đổi số âm thành 0 trong Excel

Bài 178: Cách thay đổi số âm thành 0 trong Excel

Published

on

Cách thay đổi số âm thành 0 trong Excel

1. Chọn ô C1.

2. Nhập công thức =A1-B1

3. Nhấp vào góc dưới bên phải của ô C1 và kéo công thức xuống.

Kết quả:

4. Để thay đổi các số âm thành 0 nhưng giữ nguyên các số dương, hãy sử dụng công thức =MAX (0, A1-B1) và kéo ô này xuống.

Kết quả:

Advertisement

Giải thích: hàm MAX trả về giá trị lớn nhất là hai giá trị. Nếu kết quả của công thức là âm, hàm trả về 0.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD