Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 172: Lập lịch trả dần khoản vay trong Excel

Bài 172: Lập lịch trả dần khoản vay trong Excel

Published

on

Lập lịch trả dần khoản vay trong Excel

1. Chúng ta sẽ sử dụng hàm PMT để tính toán khoản thanh toán hàng tháng cho một khoản vay với lãi suất hàng năm là 5%, thời hạn 2 năm và giá trị hiện tại (số tiền đã vay) là 20.000 đô la.

2. Sử dụng hàm PPMT để tính toán phần chính của khoản thanh toán. Tham số thứ hai chỉ định khoản thanh toán.

3. Sử dụng hàm IPMT để tính phần lãi của khoản thanh toán. Tham số thứ hai chỉ định khoản thanh toán.

4. Cập nhật số dư.

5. Chọn phạm vi A7:E7 (khoản thanh toán đầu tiên) và kéo nó xuống một hàng. Bạn sẽ thấy số dư thay đổi.

6. Chọn phạm vi A8: E8 (khoản thanh toán thứ hai) và kéo nó xuống hàng 30.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD