Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 166: Cách sử dụng hàm Xlookup trong Excel

Bài 166: Cách sử dụng hàm Xlookup trong Excel

Published

on

Nếu bạn dùng Exel 365, hãy sử dụng XLOOKUP thay vì VLOOKUP. Hàm XLOOKUP dễ sử dụng hơn và có một số ưu điểm.

Cách sử dụng hàm Xlookup trong Excel

1. Hàm XLOOKUP bên dưới tìm giá trị 53 (tham số đầu tiên) trong phạm vi B3:B9 (tham số thứ hai).

2. Tiếp theo, nó chỉ đơn giản trả về giá trị trong cùng một hàng từ phạm vi E3:E9 (tham số thứ ba).

3. Đây là một ví dụ khác. Thay vì trả về tiền lương, hàm XLOOKUP bên dưới trả về last name (thay thế E3:E9 bằng D3:D9) của ID 79.

Không tìm thấy

1. Ví dụ: hàm XLOOKUP bên dưới không thể tìm thấy giá trị 28 trong phạm vi B3:B9.

2. Sử dụng tham số thứ tư của hàm XLOOKUP để thay thế nội dung lỗi #N/A.

Kết hợp gần đúng

1. Hàm XLOOKUP bên dưới tra cứu giá trị 85 (tham số đầu tiên) trong phạm vi B3:B7 (tham số thứ hai). Chỉ có một vấn đề. Không có giá trị 85 trong phạm vi này.

2. May mắn thay, giá trị -1 (tham số thứ năm) cho hàm XLOOKUP biết để tìm giá trị nhỏ hơn tiếp theo. Trong ví dụ này là giá trị 80.

3. Tiếp theo, nó chỉ đơn giản trả về giá trị trong cùng một hàng từ phạm vi C3:C7 (tham số thứ ba).

Dò tìm bên trái

Thay vì sử dụng INDEX và MATCH trong Excel để thực hiện tra cứu bên trái, bạn chỉ cần sử dụng hàm XLOOKUP. Ví dụ, hãy xem hàm XLOOKUP bên dưới.

Trả về nhiều giá trị

1. Đầu tiên, hàm XLOOKUP bên dưới tra cứu ID và trả về first name (không có gì mới).

2. Thay C6:C12 bằng C6:E12 để trả về first name, last name và salary.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD