Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 163: Tra cứu hai cột trong Excel

Bài 163: Tra cứu hai cột trong Excel

Published

on

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu hai cột trong Exel. Xem ví dụ bên dưới. Mình muốn tra cứu mức lương của James Clark, không phải James Smith, không phải James Anderson.

Tra cứu hai cột trong Excel

1. Để nối các chuỗi, hãy sử dụng toán tử &.

2. Hàm MATCH trả về vị trí của một giá trị trong một phạm vi nhất định. Chèn hàm MATCH được hiển thị bên dưới.

3. Kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Lưu ý: Thanh công thức cho biết đây là công thức mảng bằng cách đặt nó trong dấu ngoặc nhọn {}.

Giải thích: Phạm vi (hằng số mảng) A2:A8 & B2:B8 được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Hằng số mảng trông như sau:

Advertisement

{“JamesSmith”;”JamesAnderson”;”JamesClark”;”JohnLewis”;”JohnWalker”;”MarkReed”;”RichardLopez”}

Hằng số mảng này được sử dụng làm tham số cho hàm MATCH, cho kết quả là 3 (JamesClark được tìm thấy ở vị trí 3).

4. Sử dụng kết quả này và hàm INDEX để trả về giá trị thứ 3 trong phạm vi C2:C8.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD