Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 158: Cách sử dụng hàm Offset trong Excel

Bài 158: Cách sử dụng hàm Offset trong Excel

Published

on

Hàm OFFSET trong Exel trả về một ô hoặc dải ô được chỉ định.

Cách sử dụng hàm Offset trong Excel

1. Hàm OFFSET bên dưới trả về ô bên dưới 3 hàng và bên phải 2 cột của ô A2. Hàm OFFSET trả về một ô vì cả chiều cao và chiều rộng đều được đặt thành 1.

Kết quả:

2. Hàm OFFSET bên dưới trả về phạm vi 1 x 2 là 8 hàng bên dưới và 1 cột ở bên phải của ô A2. Hàm SUM tính tổng của phạm vi này.

Kết quả:

2 tham số cuối cùng của hàm OFFSET là tùy chọn. Khi chiều cao và chiều rộng bị bỏ qua, tham chiếu mới có cùng chiều cao và chiều rộng với tham chiếu ban đầu (tham số đầu tiên). Như mọi khi, chúng ta sẽ sử dụng các ví dụ dễ hiểu để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn.

3. Hàm OFFSET bên dưới trả về ô có 12 hàng bên dưới và 0 cột ở bên phải của ô A2.

Kết quả:

4. Hàm OFFSET bên dưới trả về phạm vi có 4 hàng bên dưới và 0 cột ở bên phải của phạm vi B2:C2. Hàm SUM tính tổng của phạm vi này.

Kết quả:

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD