Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 157: Tra cứu hai chiều trong Excel

Bài 157: Tra cứu hai chiều trong Excel

Published

on

Để tra cứu một giá trị trong phạm vi hai chiều, hãy sử dụng INDEX và MATCH trong Exel.

Tra cứu hai chiều trong Excel

1. Để tìm vị trí của tháng 2 trong phạm vi A2:A13, hãy sử dụng hàm MATCH. Kết quả là 2.

2. Để tìm vị trí của Chocolate trong phạm vi B1:D1, hãy sử dụng hàm MATCH. Kết quả là 1.

3. Sử dụng các kết quả này và hàm INDEX để tìm doanh số bán Chocolate trong tháng Hai.

Giải thích: 217 được tìm thấy tại giao điểm của hàng 2 và cột 1 trong phạm vi B2:D13.

4. Kết hợp tất cả lại với nhau.

Bạn cũng có thể tra cứu một giá trị trong phạm vi hai chiều mà không cần sử dụng INDEX và MATCH.

5. Chọn phạm vi A1:D13.

Advertisement

6. Trên tab Formulas, trong nhóm Defined Names, hãy bấm Create from Selection.

7. Chọn Top row và Left column rồi nhấp vào OK.

8. Excel đã tạo 12 + 3 = 15 tên vùng! Chỉ cần chọn một phạm vi và nhìn vào Name.

9. Sử dụng toán tử giao nhau (khoảng trắng) để trả về giao điểm của hai tên vùng.

10. Tạo tra cứu hai chiều động.

Giải thích: hàm INDIRECT chuyển đổi các chuỗi văn bản (“Feb” trong ô G2 và “Chocolate” trong ô G3) thành các phạm vi được đặt tên hợp lệ.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD