Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 156: Cách sử dụng Index và Match trong Excel

Bài 156: Cách sử dụng Index và Match trong Excel

Published

on

Thay vì sử dụng hàm VLOOKUP, bạn cũng có thể sử dụng INDEX và MATCH trong Exel.

Cách sử dụng Index và Match trong Excel

Match

Hàm MATCH trả về vị trí của một giá trị trong một phạm vi nhất định. Ví dụ, hàm MATCH bên dưới tìm kiếm giá trị 53 trong phạm vi B3:B9.

Giải thích: 53 (tham số đầu tiên) được tìm thấy ở vị trí 5 trong phạm vi B3:B9 (tham số thứ hai). Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm MATCH để trả về kết quả chính xác, vì vậy chúng tôi đặt tham số thứ ba là 0.

Index

Hàm INDEX bên dưới trả về giá trị của vị trí bạn muốn.

Giải thích: hàm INDEX trả về giá trị thứ 5 (tham số thứ hai) trong phạm vi E3:E9 (tham số đầu tiên).

Index và Match

Thay giá trị 5 trong hàm INDEX (xem ví dụ trước) bằng hàm MATCH (xem ví dụ đầu tiên) để tra cứu mức lương của ID 53.

Advertisement

Giải thích: hàm MATCH trả về vị trí 5. Hàm INDEX cần vị trí 5. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng hàm Vlookup.

Tra cứu hai chiều

Hàm INDEX cũng có thể trả về một giá trị cụ thể trong phạm vi hai chiều. Ví dụ: sử dụng INDEX và MATCH trong Excel để thực hiện tra cứu hai chiều.

Tra cứu phân biệt chữ hoa chữ thường

Theo mặc định, hàm VLOOKUP thực hiện tra cứu không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng INDEX, MATCH và EXACT trong Excel để thực hiện tra cứu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Lưu ý: công thức tra cứu chính xác tiền lương của MIA Reed, không phải của Mia Clark.

Dò tìm bên trái

Hàm Vlookup chỉ dò tìm bên phải. Đừng lo lắng, bạn có thể sử dụng INDEX và MATCH trong Excel để thực hiện dò tìm bên trái.

Lưu ý: khi chúng ta kéo công thức này xuống, các tham chiếu tuyệt đối ($E$4:$E$7 và $G$4:$G$7) sẽ giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (A2) thay đổi thành A3, A4, A5, v.v.

Tra cứu hai cột

Sử dụng hàm INDEX và MATCH trong Excel để thực hiện tra cứu hai cột.

Lưu ý: công thức mảng ở trên tra cứu mức lương của James Clark, không phải James Smith, không phải James Anderson.

Tìm giá trị khớp nhất

Để tìm kết quả khớp nhất với giá trị đích trong cột dữ liệu, hãy sử dụng INDEX, MATCH, ABS và MIN trong Excel.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD