Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 155: Cách tính thuế trong Excel

Bài 155: Cách tính thuế trong Excel

Published

on

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách tính thuế dựa trên thu nhập bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Exel. Các mức thuế sau đây áp dụng cho các cư dân của Úc.

Ví dụ: nếu thu nhập là 39000, thuế bằng 3572 + 0,325 * (39000 – 37000) = 3572 + 650 = 4222 đô la.

Cách tính thuế trong Excel

1. Trên trang tính thứ hai, tạo tên vùng Rates.

2. Khi bạn đặt tham số thứ tư của hàm VLOOKUP thành TRUE, hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả chính xác hoặc nếu không tìm thấy, nó trả về giá trị gần nhất với A2.

Giải thích: Excel không thể tìm thấy 39000 trong cột đầu tiên của Rates. Tuy nhiên, nó có thể tìm thấy 37000 (giá trị lớn nhỏ hơn 39000). Kết quả là, nó trả về 3572.

3. Chúng ta có thể trả về 0,325 bằng cách đặt col_index_num thành 3 và trả về 37000 bằng cách đặt col_index_num thành 1 như công thức dưới đây.

Lưu ý: khi bạn đặt tham số thứ tư của hàm Vlookup thành TRUE, cột đầu tiên của bảng phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD