Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 152: Cách sử dụng hàm Concatenate trong Excel

Bài 152: Cách sử dụng hàm Concatenate trong Excel

Published

on

Sử dụng hàm CONCATENATE trong Exel để nối chuỗi. Thay vì sử dụng CONCATENATE, bạn cũng có thể sử dụng toán tử &.

Cách sử dụng hàm Concatenate trong Excel

1. Hàm CONCATENATE dưới đây nối chuỗi trong ô A1 và chuỗi trong ô B1.

2. Sử dụng toán tử & cũng cho ra kết quả tương tự.

3. Hàm CONCATENATE dưới đây nối chuỗi trong ô A1, thêm từ “and” (đặt văn bản trong dấu ngoặc kép) và chuỗi trong ô B1.

4. Sử dụng toán tử & cũng cho ra kết quả tương tự.

5. Hàm CONCATENATE dưới đây nối chuỗi trong ô A1, thêm khoảng trắng và chuỗi trong ô B1.

6. Sử dụng toán tử & cũng cho ra kết quả tương tự.

Hàm CONCAT trong phiên bản Excel 2016 trở lên cũng tương tự như hàm CONCATENATE. Chỉ cần thay CONCATENATE bằng CONCAT trong các công thức hiển thị ở trên.

7. Hàm CONCAT cũng có thể nối nhiều chuỗi khác nhau.

Hàm TEXTJOIN trong Excel 2016 trở lên kết hợp một dải chuỗi bằng cách sử dụng dấu phân cách (tham số đầu tiên).

8. Đầu tiên, hãy xem tất cả các khoảng trống thừa trong cột E bên dưới khi bạn kéo hàm CONCATENATE trong ô E2 xuống ô E11.

Advertisement

9. Cái hay của hàm TEXTJOIN là nó có thể bỏ qua các ô trống (nếu tham số thứ hai được đặt thành TRUE).

10. Khi sử dụng hàm CONCATENATE, hãy sử dụng hàm TEXT để định dạng số.

Lưu ý: sử dụng 0 để hiển thị giá trị số nguyên gần nhất. Sử dụng 0,0 cho một chữ số thập phân. Sử dụng 0,00 cho hai chữ số thập phân,…

11. Sử dụng CHAR (10) để chèn dấu ngắt dòng.

12. Hãy xem thêm một ví dụ thú vị về hàm TEXTJOIN. Đầu tiên, hàm IF bên dưới tìm tất cả các thành viên của Team 1.

Giải thích: hàm IF kiểm tra từng ô trong vùng Team. Nếu bằng giá trị trong ô E3, nó trả về giá trị tương đương trong vùng Names, nếu không nó trả về một chuỗi trống (hai dấu ngoặc kép không có gì ở giữa).

13. Hàm IF trả về một hằng số mảng được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel. Chọn công thức trong thanh công thức và nhấn F9 để xem mảng không đổi.

14. Thêm hàm TEXTJOIN để ghép các tên này. Sử dụng dấu phẩy và dấu cách làm dấu phân cách (tham số đầu tiên) và đặt tham số thứ hai thành TRUE để loại bỏ các chuỗi trống. Kết thúc công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD