Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 151: Cách sử dụng hàm Text trong Excel

Bài 151: Cách sử dụng hàm Text trong Excel

Published

on

Khi nối văn bản và một số, hãy sử dụng hàm TEXT trong Exel để định dạng số đó.

Cách sử dụng hàm Text trong Excel

1a. Ví dụ, nếu không sử dụng hàm TEXT, đây sẽ là kết quả.

1b. Với hàm TEXT.

Lưu ý: #, ## được sử dụng để thêm dấu phẩy vào các số lớn. Luôn đặt mã định dạng (tham số thứ hai) trong dấu ngoặc kép.

2. Đây là một ví dụ khác. Áp dụng định dạng phần trăm.

Lưu ý: sử dụng 0 để hiển thị giá trị số nguyên gần nhất. Sử dụng 0,0 cho một chữ số thập phân. Sử dụng 0,00 cho hai chữ số thập phân,…

3. Và một ví dụ khác. Định dạng ngày tháng.

Advertisement

4. Ví dụ: sử dụng hàm TEXT để chỉ hiển thị ngày trong tuần. Lần này chúng ta chỉ cần sử dụng hàm TEXT mà không cần thêm văn bản.

5. Sử dụng hàm TEXT để hiển thị một số dưới dạng ký hiệu khoa học.

6. Sử dụng hàm TEXT để hiển thị một phân số và thêm hàm TRIM để loại bỏ khoảng trắng ở đầu.

7a. Ví dụ: nhập thời gian vào ô A1 và chọn ô A1.

7b. Bấm chuột phải, sau đó bấm Format Cells (hoặc nhấn CTRL + 1).

7c. Chọn Custom và nhập mã định dạng dưới đây, sau đó nhấn CTRL + c để sao chép mã này.

7d. Nhấp vào Cancel.

7e. Dán (CTRL + v) mã định dạng vào hàm TEXT của bạn. Đừng quên đặt mã định dạng trong dấu ngoặc kép.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD