Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 150: Hàm Substitute và Replace trong Excel

Bài 150: Hàm Substitute và Replace trong Excel

Published

on

Nếu bạn biết văn bản sẽ được thay thế, hãy sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel. Nếu bạn biết vị trí của văn bản sẽ được thay thế, hãy sử dụng hàm REPLACE trong Exel.

Hàm Substitute và Replace trong Excel

1. Hàm SUBSTITUTE bên dưới thay thế 2013 bằng 2016.

2. Tham số thứ 4 (tùy chọn) chỉ định lần bạn muốn thay thế. Hàm SUBSTITUTE bên dưới chỉ thay thế lần xuất hiện thứ hai.

3. Hàm SUBSTITUTE bên dưới thay thế các khoảng trắng bằng các chuỗi trống. Nói cách khác, công thức này loại bỏ tất cả các khoảng trắng.

4. Hàm REPLACE bên dưới bắt đầu ở vị trí 4 và thay thế 2 ký tự bằng -P.

5. Hàm REPLACE bên dưới bắt đầu ở vị trí 1 và thay thế 3 ký tự bằng một chuỗi trống. Nói cách khác, công thức này loại bỏ 3 ký tự đầu tiên.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm Find và REPLACE của Excel để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể và thay thế nó bằng văn bản khác.

6. Ví dụ: chọn phạm vi A1: A10.

7. Trên tab Home, trong nhóm Editing, hãy bấm Find & Select.

8. Nhấn Replace.

9. Nhập văn bản bạn muốn tìm (TX) và thay thế bằng (CA).

10. Nhấp vào ‘ All’.

Advertisement

Kết quả:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD