Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 145: Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Bài 145: Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Published

on

Sử dụng hàm FIND trong Exel để tìm vị trí của chuỗi con trong chuỗi khác. Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

1. Hàm FIND bên dưới tìm chuỗi “ro” nằm ở vị trí thứ 4.

2. Hàm FIND bên dưới tìm chuỗi “Excel” ở vị trí 11.

3. Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm FIND bên dưới trả về giá trị lỗi #VALUE! lỗi vì nó không thể tìm thấy chuỗi “excel”.

4. Hàm FIND bên dưới tìm chuỗi “o” ở vị trí 5.

5. Hàm FIND bên dưới bắt đầu tìm kiếm ở vị trí 6 và tìm chuỗi “o” ở vị trí 7.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD