Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 144: Tách nội dung thành các cột riêng biệt trong Excel

Bài 144: Tách nội dung thành các cột riêng biệt trong Excel

Published

on

Để tách nội dung của một ô Exel thành các cột riêng biệt, bạn có thể sử dụng ‘Convert Text to Columns Wizard’. Ví dụ, khi bạn muốn tách danh sách tên đầy đủ thành họ và tên.

Tách nội dung thành các cột riêng biệt trong Excel

1. Chọn vùng bạn muốn tách nội dung.

2. Trên tab Data, trong nhóm Data Tools, hãy bấm Text to Columns.

3. Chọn Delimited và nhấp vào Next.

4. Bỏ chọn tất cả các checkbox trong Delimiters ngoại trừ Comma và Space.

5. Nhấn Finish.

Kết quả:

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD