Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 143: Cách đếm từ trong Excel

Bài 143: Cách đếm từ trong Excel

Published

on

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm tổng số từ trong một ô hoặc phạm vi ô trong Exel. Và cách đếm số lần một từ cụ thể xuất hiện trong một ô hoặc phạm vi ô.

Cách đếm từ trong Excel

1. Hàm TRIM bên dưới loại bỏ các khoảng trắng dư thừa.

2. Để có độ dài của chuỗi này, hãy thêm hàm LEN.

3. Hàm SUBSTITUTE bên dưới trả về một chuỗi không có khoảng trắng.

4. Để lấy độ dài của chuỗi này, hãy thêm hàm LEN.

5. Để đếm tổng số từ trong ô A1, hãy trừ độ dài của chuỗi không có khoảng trắng (công thức từ bước 4) với độ dài của chuỗi chỉ có khoảng trắng thông thường (công thức từ bước 2) và cộng 1.

Kết luận: để đếm tổng số từ trong một ô, bạn chỉ cần đếm số khoảng trắng và cộng thêm 1. 1 khoảng trắng có nghĩa là 2 từ, 2 khoảng trắng có nghĩa là 3 từ,…

6. Để đếm tổng số từ trong phạm vi A1:A2, hãy thêm hàm SUMPRODUCT và thay A1 bằng A1:A2.

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số từ lặp lại trong 1 ô.

7. Hàm LEN bên dưới trả về độ dài của văn bản gốc trong ô A1.

Advertisement

8. Hàm SUBSTITUTE bên dưới trả về chuỗi không có từ “dog”.

9. Hàm LEN bên dưới trả về độ dài của chuỗi này.

10. Trừ độ dài của chuỗi không có từ “dog” (công thức từ bước 9) với độ dài của văn bản gốc trong ô A1 (công thức từ bước 7).

Kết luận: sau khi bỏ từ “dog” ra khỏi văn bản gốc thì còn 12 ký tự.

11. Chúng ta biết độ dài của từ “dog” (3), vì vậy từ “dog” xuất hiện 12/3 = 4 lần trong ô A1.

12. Để đếm số lần từ “dog” xuất hiện trong phạm vi A1:A2, hãy thêm hàm SUMPRODUCT và thay A1 bằng A1:A2.

13. Sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm số ô chứa một từ cụ thể.

Lưu ý: dấu hoa thị (*) tượng trưng cho một chuỗi không hoặc nhiều ký tự.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD