Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 142: Cách tách chuỗi trong Excel

Bài 142: Cách tách chuỗi trong Excel

Published

on

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tách chuỗi trong Exel.

Vấn đề chúng ta cần giải quyết là cho Excel biết nơi chúng ta muốn tách chuỗi. Trong trường hợp Smith, Mike dấu phẩy ở vị trí 6 trong khi trong trường hợp Williams, Janet dấu phẩy ở vị trí 9.

Cách tách chuỗi trong Excel

1. Để lấy tên, hãy sử dụng công thức dưới đây.

Giải thích: để tìm vị trí của dấu phẩy ta dùng hàm FIND (vị trí 6). Để lấy độ dài của một chuỗi, hãy sử dụng hàm LEN (11 ký tự). =RIGHT (A2, LEN (A2)-FIND (“,”, A2) -1) thành =RIGHT (A2,11-6-1). =RIGHT(A2,4) trích xuất 4 ký tự ngoài cùng bên phải và cho kết quả mong muốn (Mike).

2. Để lấy họ, hãy sử dụng công thức sau.

Giải thích: để tìm vị trí của dấu phẩy ta dùng hàm FIND (vị trí 6). =LEFT (A2, FIND (“,”, A2) -1) thành =LEFT(A2,6-1). =LEFT (A2,5) trích xuất 5 ký tự ngoài cùng bên trái và cho kết quả mong muốn (Smith).

3. Chọn phạm vi B2:C2 và kéo xuống.

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD