Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 141: Tính ngày trong năm Excel

Bài 141: Tính ngày trong năm Excel

Published

on

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ngày đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm trong Exel.

Tính ngày trong năm Excel

1. Để lấy năm của một ngày, hãy sử dụng hàm YEAR.

2. Sử dụng hàm DATE bên dưới để trả về ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hàm DATE chấp nhận ba tham số: năm, tháng và ngày.

3. Công thức dưới đây sẽ trả về thứ tự ngày trong năm.

Giải thích: ngày và giờ được lưu trữ dưới dạng số trong Excel và đếm số ngày kể từ ngày 0 tháng 1 năm 1900. Ngày 23 tháng 6 năm 2016 là 42544. Ngày 1 tháng 1 năm 2016 là 42370. Trừ các số này và cộng 1 sẽ cho ra thứ tự của ngày đó trong năm. 42544 – 42370 + 1 = 174 + 1 = 175.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD