Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 140: Cách tính quý trong Excel

Bài 140: Cách tính quý trong Excel

Published

on

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính quý của một ngày nhất định trong Exel.

Cách tính quý trong Excel

1. Nhập công thức hiển thị bên dưới.

Giải thích: ROUNDUP (x, 0) luôn làm tròn x đến số nguyên gần nhất. Hàm MONTH trả về số tháng của một ngày. Trong ví dụ này, công thức sẽ là = ROUNDUP (5 / 3,0), = ROUNDUP (1,666667,0), 2. Tháng 5 là trong Quý 2.

2. Hãy xem công thức này có hiệu quả với tất cả các tháng không.

Giải thích: bây giờ không khó để thấy rằng ba giá trị đầu tiên (tháng) trong cột B được làm tròn thành 1 (Quý 1), ba giá trị tiếp theo (tháng) trong cột B được làm tròn thành 2 (Quý 2),..

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD