Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 139: Cộng trừ thời gian trong Excel

Bài 139: Cộng trừ thời gian trong Excel

Published

on

Sử dụng hàm TIME trong Exel để cộng hoặc trừ thời gian. Để cộng thời gian trong Excel, chỉ cần sử dụng hàm SUM.

Cộng trừ thời gian trong Excel

Cộng giờ, phút và giây

1. Nhập thời gian vào ô A1.

2. Để cộng thêm 2 giờ 30 phút, hãy nhập công thức hiển thị bên dưới.

Giải thích: hàm TIME có 3 tham số. Đầu tiên, sử dụng HOUR, MINUTE và SECOND để tạo thời gian được nhập vào ô A1. Tiếp theo, thêm 2 giờ 30 phút.

Để thay đổi định dạng Time, hãy thực hiện các bước sau.

3. Chọn ô B1.

Advertisement

4. Bấm chuột phải, sau đó bấm Format Cells (hoặc nhấn CTRL + 1).

5. Trong danh sách Category, nhấn Time, và chọn định dạng thời gian bạn muốn.

6. Bấm OK.

7. Nhập thời gian vào ô A1 (sử dụng 2 dấu hai chấm).

8. Để thêm 10 giây, hãy nhập công thức hiển thị bên dưới.

Thêm thời gian

Để cộng thời gian trong Excel, chỉ cần sử dụng hàm SUM.

1. Ví dụ, Task A cần 8 giờ để hoàn thành, Task B cần 4 giờ 30 phút để hoàn thành,..

2. Để tính tổng thời gian, chỉ cần sử dụng hàm SUM.

3. Thay đổi thời gian của Task D từ 5 giờ thành 7 giờ.

Để hiển thị tổng số hơn 24 giờ, hãy thực hiện các bước sau.

4. Chọn ô B6.

5. Bấm chuột phải, sau đó bấm Format Cells (hoặc nhấn CTRL + 1).

Advertisement

6. Chọn Custom.

7. Nhập mã định dạng sau: [h]: mm

8. Nhấp vào OK.

Trừ phút

1. Nhập thời gian vào ô A1.

2. Để trừ 33 phút, hãy nhập công thức hiển thị bên dưới.

Tính 2 mốc thời gian

1. Để tính chênh lệch giữa hai thời điểm trong cùng một ngày, chỉ cần trừ thời gian bắt đầu cho thời gian kết thúc.

2. Công thức đơn giản này không hoạt động nếu thời gian bắt đầu là trước nửa đêm và thời gian kết thúc là sau nửa đêm. Công thức dưới đây sẽ khắc phục điều đó.

3. Công thức dưới đây tính sự chênh lệch giữa hai thời điểm dưới dạng giá trị thập phân.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD