Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 138: Lấy ngày cuối cùng của tháng trong Excel

Bài 138: Lấy ngày cuối cùng của tháng trong Excel

Published

on

Để lấy ngày cuối cùng của tháng trong Exel, hãy sử dụng hàm EOMONTH.

Lấy ngày cuối cùng của tháng trong Excel

1. Ví dụ: lấy ngày cuối cùng của tháng hiện tại.

Lưu ý: hàm EOMONTH trả về số thứ tự của ngày. Áp dụng định dạng Date để hiển thị ngày.

2. Ví dụ, lấy ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

3. Ví dụ, lấy ngày cuối cùng của 8 tháng trước.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD