Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 137: Tính ngày đến sinh nhật trong Excel

Bài 137: Tính ngày đến sinh nhật trong Excel

Published

on

Để tính số ngày cho đến sinh nhật của bạn trong Exel, hãy thực hiện các bước sau.

Tính ngày đến sinh nhật trong Excel

1. Nhập ngày tháng năm sinh vào ô A2.

2. Nhập hàm TODAY vào ô B2 để trả về ngày hôm nay.

3. Tìm ngày sinh tiếp theo của bạn.

4. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm DATEDIF để tìm số ngày (“d”) giữa Today và Next Birthday.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD