Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 136: Cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

Bài 136: Cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

Published

on

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy một ngày trong tuần trong Exel bằng hàm Weekday và cách lấy số ngày trong tuần hoặc ngày làm việc giữa hai ngày.

Cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

1. Hàm WEEKDAY trả về một số từ 1 (Chủ Nhật) đến 7 (Thứ Bảy) đại diện cho ngày trong tuần. Ngày 18/12/2017 rơi vào thứ hai.

2. Bạn cũng có thể sử dụng hàm TEXT để hiển thị ngày trong tuần.

3. Hoặc tạo định dạng ngày tùy chỉnh (dddd) để hiển thị ngày trong tuần.

Hàm Networkdays

1. Hàm NETWORKDAYS trả về số ngày trong tuần (không bao gồm các ngày cuối tuần) giữa hai ngày.

2. Nếu bạn cung cấp danh sách các ngày lễ cho hàm NETWORKDAYS thì nó sẽ trả về số ngày làm việc (không bao gồm cuối tuần và ngày lễ) giữa hai ngày.

Lịch dưới đây giúp bạn hiểu hơn về hàm NETWORKDAYS.

3. Thay vì cung cấp danh sách, hãy cung cấp hằng số mảng gồm các số đại diện cho các ngày này. Bằng cách nhấn F9.

Hàm Workday

Hàm WORKDAY (gần như) ngược lại với hàm NETWORKDAYS. Nó trả về ngày trước hoặc sau một số ngày trong tuần được chỉ định (không bao gồm các ngày cuối tuần).

Lưu ý: hàm WORKDAY trả về số sê-ri của ngày. Áp dụng định dạng Ngày để hiển thị ngày.

Lịch bên dưới giúp bạn hiểu hơn hàm WORKDAY.

Một lần nữa, nếu bạn cung cấp danh sách các ngày lễ, hàm WORKDAY sẽ trả về ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc cụ thể (không bao gồm cuối tuần và ngày lễ).

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD