Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 135: Tính thời gian trong Excel

Bài 135: Tính thời gian trong Excel

Published

on

Tính toán sự khác biệt giữa hai thời điểm trong Excel có thể khó khăn. Thời gian được xử lý nội bộ dưới dạng các số từ 0 đến 1.

Tính thời gian trong Excel

1. Công thức đơn giản dưới đây lấy thời gian kết thúc trừ thời gian bắt đầu.

2. Thay đổi định dạng số của các giá trị trong ô A2, B2 và C2 thành General.

Lưu ý: thời gian được xử lý nội bộ dưới dạng các số từ 0 đến 1. Ví dụ: 6:00 AM được biểu thị là 0,25.

Công thức tính chênh lệch thời gian

Công thức đơn giản ở trên bài viết sẽ không hoạt động nếu thời gian bắt đầu trước nửa đêm và thời gian kết thúc sau nửa đêm.

1. Thời gian không đúng được hiển thị là ######.

Advertisement

2. Hãy thay đổi định dạng số của các giá trị trong ô A2, B2 và C2 thành một.

3. Công thức chênh lệch múi giờ dưới đây sẽ khắc phụ điều đó.

Chênh lệch thời gian theo giá trị thập phân

Để tính toán chênh lệch giữa hai thời điểm dưới dạng giá trị thập phân, hãy nhân công thức trước đó với 24 và thay đổi định dạng thành General.

1. Ví dụ như công thức dưới đây.

Thời Gian Biểu

Tính tổng số giờ, giờ bình thường và giờ làm thêm bằng bảng sau.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD