Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 133: Định dạng Date và Time trong Excel

Bài 133: Định dạng Date và Time trong Excel

Published

on

Ngày và giờ trong Exel có thể được hiển thị theo nhiều cách khác nhau. Để áp dụng định dạng Date và Time, hãy thực hiện các bước sau.

Định dạng Date và Time trong Excel

1. Chọn ô A1.

2. Bấm chuột phải, sau đó chọn Format Cells.

3. Trong Category, hãy chọn Date, và chọn một định dạng ngày.

4. Nhấn OK.

Lưu ý: để áp dụng định dạng Time, trong danh sách Category, hãy chọn Time.

5. Ngày được lưu trữ dưới dạng số trong Excel và đếm số ngày kể từ ngày 0 tháng 1 năm 1900. Thời gian được xử lý nội bộ dưới dạng số từ 0 đến 1. Để hiểu rõ điều này, hãy thay đổi định dạng của ô A1, B1 và ​​C1 thành General .

Advertisement

Lưu ý: 42544 là số ngày kể từ ngày 0 tháng 1 năm 1900 hay là ngày 23 tháng 6 năm 2016. 6:00 là 0,25.

6. Bạn có thể nhập thời gian là 6:00, nhưng Excel hiển thị thời gian này là 6:00:00 AM trong thanh công thức.

7. Thay đổi định dạng của ô C1 thành Date.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD