Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 132: Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel

Bài 132: Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel

Published

on

Để tìm ngày hiện tại trong Exel, hãy sử dụng hàm TODAY. Để nhập ngày và giờ hiện tại, hãy sử dụng hàm NOW. Còn nếu bạn muốn nhập ngày và giờ hiện tại dưới dạng giá trị tĩnh, hãy sử dụng phím tắt.

Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel.

1. Để tìm ngày hiện tại trong Excel, hãy sử dụng hàm TODAY.

Lưu ý: hàm TODAY không có tham số. Ngày hiện tại sẽ tự động cập nhật khi bạn mở sổ làm việc vào một ngày khác.

2. Để nhập ngày và giờ hiện tại, hãy sử dụng hàm NOW.

3. Nếu chỉ nhập thời gian hiện tại, hãy sử dụng NOW () – TODAY () và áp dụng định dạng thời gian.

Lưu ý: ngày tháng được lưu trữ dưới dạng số trong Excel và đếm số ngày kể từ ngày 0 tháng 1 năm 1900.

Ngày và giờ tĩnh

1. Để nhập ngày hiện tại dưới dạng giá trị tĩnh, nhấn CTRL +; (dấu chấm phẩy).

Advertisement

2. Để nhập thời gian hiện tại dưới dạng giá trị tĩnh, nhấn CTRL + SHIFT +; (dấu chấm phẩy).

3. Để nhập ngày và giờ hiện tại dưới dạng giá trị tĩnh, chỉ cần nhấn CTRL +; (dấu chấm phẩy), nhập khoảng trắng và nhấn CTRL + SHIFT +; (dấu chấm phẩy).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD