Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 130: Cách sử dụng hàm Address trong Excel

Bài 130: Cách sử dụng hàm Address trong Excel

Published

on

Hàm ADDRESS trong Excel tạo tham chiếu ô dưới dạng văn bản, dựa trên số hàng và cột nhất định.

Cách sử dụng hàm Address trong Excel

1. Hàm ADDRESS bên dưới trả về $E$8. Số hàng là 8 và số cột là 5.

2. Hàm ADDRESS bên dưới trả về $G$3. Số hàng là 3 và số cột là 7.

3. Theo mặc định, hàm ADDRESS tạo một tham chiếu tuyệt đối. Để tạo một tham chiếu tương đối, hãy nhập 4 cho tham số thứ ba.

4. Ví dụ: sử dụng hàm ADDRESS trong Excel để tìm địa chỉ ô của giá trị lớn nhất trong một cột.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD