Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 129: Tham chiếu tuyệt đối trong Excel

Bài 129: Tham chiếu tuyệt đối trong Excel

Published

on

Tham chiếu tuyệt đối trong  truy cập đến một vị trí cố định trên trang tính. Khi bạn sao chép một công thức, tham chiếu tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.

Tham chiếu tuyệt đối trong Excel

Tham chiếu ô

1. Ô C2 bên dưới tham chiếu đến ô B2 và ô E2. Cả hai đều là tham chiếu tương đối.

2. Đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta sao chép công thức trong ô C2 sang ô C3.

3. Cố định tham chiếu đến ô E2 bằng cách thêm biểu tượng $ ở phía trước ký tự cột và số hàng.

4. Để sao chép nhanh công thức trong ô C2 sang các ô khác, hãy chọn ô C2, nhấp vào góc dưới bên phải của ô C2 và kéo xuống ô C7.

Kết quả:

Giải thích: tham chiếu tuyệt đối ($ E $ 2) giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (B2) thay đổi thành B3, B4, B5, B6 và B7.

Tham chiếu vùng

1. Ô C2 bên dưới tham chiếu đến ô B2 và phạm vi B2:B7. Cả hai đều là tham chiếu tương đối.

2. Đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta sao chép công thức trong ô C2 sang ô C3.

3. Sửa tham chiếu đến phạm vi B2:B7 bằng cách thêm các ký hiệu $ trước các cột và số hàng.

4. Để nhanh chóng sao chép công thức trong ô C2 sang các ô khác, hãy chọn ô C2, nhấp vào góc dưới bên phải của ô C2 và kéo nó xuống ô C7.

Kết quả:

Giải thích: tham chiếu tuyệt đối ($B$2:$B$7) giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (B2) thay đổi thành B3, B4, B5, B6 và B7.

Tham chiếu tên vùng

1. Chọn phạm vi B2: B7, nhập tên vào Name và nhấn Enter.

Advertisement

2. Bây giờ bạn có thể sử dụng phạm vi được đặt tên này trong công thức của mình. Chọn ô C2, nhập hàm RANK được hiển thị bên dưới và sao chép công thức này sang các ô khác.

Kết quả:

F4

Sử dụng phím F4 để nhanh chóng chuyển đổi giữa tất cả 4 loại tham chiếu ô.

1. Ví dụ: chọn ô C2 bên dưới, nhấp vào thanh công thức và di chuyển con trỏ đến chữ E2.

2. Nhấn F4 để tạo tham chiếu tuyệt đối.

3. Nhấn F4 một lần nữa để tạo tham chiếu hỗn hợp trong đó cột là tương đối và hàng là tuyệt đối.

4. Nhấn F4 một lần nữa để tạo tham chiếu hỗn hợp trong đó cột là tuyệt đối và hàng là tương đối.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD