Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 127: Cách sử dụng phần trăm trong Excel

Bài 127: Cách sử dụng phần trăm trong Excel

Published

on

Công thức thay đổi phần trăm được sử dụng rất thường xuyên trong Exel. Ví dụ: để tính phần trăm doanh thu tháng.

Cách sử dụng phần trăm trong Excel

1a. Chọn ô C3 và nhập công thức hiển thị bên dưới.

1b. Chọn ô C3. Trên tab Home, trong nhóm Number, hãy áp dụng định dạng Percentage.

1c. Chọn ô C3, nhấp vào góc dưới bên phải của ô C3 và kéo nó xuống ô C13.

1d. Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa.

2a. Theo cách tương tự, chúng ta có thể tính Total Change. Lần này chúng ta sửa tham chiếu đến ô B2. Chọn ô D3 và nhập công thức hiển thị bên dưới.

2b. Chọn ô D3. Trên tab Home, trong nhóm Number, hãy áp dụng định dạng Percentage.

2c. Chọn ô D3, nhấp vào góc dưới bên phải của ô D3 và kéo nó xuống ô D13.

2d. Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa.

Giải thích: khi chúng ta kéo công thức xuống, tham chiếu tuyệt đối ($B$2) vẫn giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (B3) thay đổi thành B4, B5, B6,…

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD