Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 126: Liên hợp và giao nhau trong Excel

Bài 126: Liên hợp và giao nhau trong Excel

Published

on

Liên hợp và giao nhau trong Excel

1. Toán tử liên hợp (dấu phẩy) thêm hai phạm vi.

Giải thích: hàm SUM thành =SUM (C4: D8) + SUM (D7: E11).

2. Toán tử giao nhau (khoảng trắng đơn) trả về giao điểm của hai phạm vi.

3. Excel tự động thêm toán tử liên hợp (dấu phẩy). Ví dụ: nhập =SUM( và giữ CTRL để chọn các phạm vi bên dưới.

4. Bạn có thể sử dụng toán tử giao nhau (khoảng trắng) để trả về giao điểm của hai tên vùng.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD