Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 123: Tham chiếu 3D trong Excel

Bài 123: Tham chiếu 3D trong Excel

Published

on

Tham chiếu 3D trong Exel đề cập đến cùng một ô hoặc phạm vi trên nhiều trang tính.

Tham chiếu 3D trong Excel

1. Trên trang tính Company, chọn ô B2 và nhập dấu bằng =

2. Vào trang tính North, chọn ô B2 và gõ dấu +

3. Lặp lại bước 2 cho trang tính Mid và South.

Kết quả:

4. Thay vì làm như vậy, hãy sử dụng tham chiếu 3D sau: North:South!B2 làm tham số cho hàm SUM.

5. Nếu bạn thêm trang tính North và South, trang tính này sẽ tự động được đưa vào công thức trong ô B2.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD