Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 115: Điều kiện Or trong Excel

Bài 115: Điều kiện Or trong Excel

Published

on

Điều kiện OR trong Exel trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào là đúng và trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện đều sai.

Điều kiện Or trong Excel

1. Ví dụ, hãy xem hàm OR trong ô D2 bên dưới.

2. Kết hợp hàm OR với hàm IF.

3. Ví dụ, hãy xem hàm OR trong ô E2 bên dưới.

4. Công thức mảng bên dưới sử dụng hàm OR để trả về TRUE nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi A1:E6 lớn hơn hoặc bằng 90.

5. Kết hợp hàm OR với hàm AND.

6. Kết hợp hàm OR với hàm WEEKDAY.

7. Đừng nhầm lẫn giữa hàm OR với hàm XOR (Exclusive OR).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD