Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 112: Cách sử dụng hàm Sumproduct trong Excel

Bài 112: Cách sử dụng hàm Sumproduct trong Excel

Published

on

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Sumproduct để tính tổng tiền của sản phẩm trong Exel.

Cách sử dụng hàm Sumproduct trong Excel

1. Ví dụ: hàm SUMPRODUCT bên dưới tính tổng số tiền đã chi tiêu.

Giải thích: hàm SUMPRODUCT thực hiện phép tính này: (2 * 1000) + (4 * 250) + (4 * 100) + (2 * 50) = 3500.

2. Các vùng phải có cùng kích thước nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE! lỗi.

3. Hàm SUMPRODUCT sẽ quy định các ô không phải là số có giá trị là 0.

4. Nếu bạn cung cấp một phạm vi duy nhất, hàm SUMPRODUCT sẽ tạo ra kết quả chính xác giống như hàm SUM.

Nâng cao

Hàm SUMPRODUCT là một hàm cực kỳ linh hoạt và có thể tạo ra kết quả giống như nhiều hàm tích hợp sẵn trong Excel và thậm chí cả công thức mảng!

1a. Ví dụ: hàm COUNTIF bên dưới đếm số ô chứa “star”.

Advertisement

1b. Hàm SUMPRODUCT bên dưới cũng có kết quả tương tự.

1c. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số ô chứa từ “star” + 1 ký tự. Dấu chấm hỏi (?) tượng trưng cho 1 ký tự.

1d. Hàm SUMPRODUCT không hoàn hảo! Bạn không thể sử dụng các ký tự đại diện (? Và *) khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

2a. Công thức mảng bên dưới đếm số ký tự trong một dải ô.

2b. Hàm SUMPRODUCT bên dưới cũng có kết quả tương tự.

3a. Công thức mảng dưới đây tính tổng doanh số bán hàng trong năm 2018.

3b. Hàm SUMPRODUCT bên dưới cũng có kết quả tương tự.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD